V tomto zápisu bych chtěl shrnout události poslední doby. Po více jak 40 letech tvrdé komunistické diktatury v Československu došlo u nás k velkému převratu. Vnitřní změny byly umožněny především rozpadem moci Sovětského svazu, kde zavládl chaos, bída a vnitřní rozbroje. To vše umožnilo bývalým satelitním zemím tzv. socialistického tábora vykročit na cestu samostatnosti. Odezíraje od politické situace katolická církev v naší zemi vykročila na cestu obnovy už dávno před tím.
Na přelomu let 1987 – 88 bylo Františkem kardinálem Tomáškem, pražským arcibiskupem, vyhlášeno Desetiletí mravní a duchovní obnovy národa. Bylo tak učiněno po vzoru podobné akce probíhající před léty v Polsku. Každý rok desetiletí je tematicky zaměřen na určitou oblast života a svěřen do ochrany některému z národních světců. Koncem 2. roku desetiletí prožívali naši křesťané zvlášť významnou událost. 12. listopadu 1989 prohlásil papež Jan Pavel II. v Římě za svatou Anežku Přemyslovnu, dceru českého krále Přemysla Otakara I. Téměř zázrakem, tehdy ještě v době tvrdého komunistického režimu, se na svatořečení podařilo zorganizovat velkolepou národní pouť – zvláštní vlaky, autobusy a letadla dovezly do Říma na 10 000 poutníků. Též z Velkých Němčic byl vypraven autobusový poutní zájezd. Poutníci se zúčastnili v Římě mnoha akcí pořádaných v jednotlivých bazilikách a jiných římských kostelích. Na závěr byla společná audience u sv. Otce v aule Pavla VI. Celý národ prožíval velkou radost.
Po návratu do vlasti dochází k převratu. 17. listopadu u příležitosti oslav Dne studentstva v Praze je brutálně potlačena studentská demonstrace. Vše bylo organizováno agenty tajné policie a cílem bylo zastrašit národ a upevnit komunistickou diktaturu. Proti tomu se však vzepřelo studenstvo v celé zemi i představitelé kulturního života – hlavně herci a umělci. Propaganda komunistické strany zkrachovala a lidé si demonstracemi vynutili změnu vlády.
(z farní kroniky)