Církev prožívala v té době velkou radost. Byla obsazena všechna po dlouhá léta prázdná biskupství. I naše diecéze dostala po 17 letech nového biskupa. Stal se jím ThLic. Vojtěch Cikrle, dosavadní rektor kněžského semináře, který také před časem působil jako farář v naší velkoněmčické farnosti. Mnoho farníků se zúčastnilo jeho biskupského svěcení 31. března 1990. Celý obřad přenášela i Československá televize. Po obsazení biskupských stolců byla ihned ustanovena biskupská konference biskupů z celé republiky. Po velikonočních svátcích na pozvání prezidenta Havla a kardinála Tomáška přijíždí na návštěvu Československa ve dnech 21. – 22. dubna 1990 sv. otec Jan Pavel II. V Praze se koná v chrámu sv. Víta setkání s kněžími, bohoslovci a řeholníky. Odpoledne na Letenské pláni je mše sv. pro lid, které se zúčastní na milion věřících. Druhý den v neděli je slavná pouť na Velehradě, kde sv. otec předává palium olomouckému arcibiskupovi a svolává mimořádný biskupský synod. Věřící z naší farnosti se zúčastnili jak akcí v Praze, tak na Velehradě. Odpoledne sv. otec odlétá vrtulníkem do Bratislavy, kde se v prostorách letištní plochy koná další slavnostní mše. Ovace věřících nebraly konce. Národ jásal a byl duchovně povzbuzen. Večer 22. dubna se vrací sv. otec Jan Pavel II. do Říma.
(z farní kroniky)