Politické dění první poloviny roku 1990 vrcholí parlamentními volbami. Národ má strach z návratu komunismu, proto podporuje Občanské fórum, které nevystupuje jako strana, ale jako hnutí s heslem: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny.“ Mezi tím vznikla řada stran a hnutí. Do voleb se jich hlásilo přes dvacet. Vedle lidové strany vzniká ještě další Křesťanskodemokratická strana. Do voleb jdou jednotně v unii. Bohužel staré struktury státní bezpečnosti se nepodařilo hned rozehnat a jejich umění využili noví mocipáni. Situace před volbami vypadala tak, že křesťanská unie bude na prvním nebo druhém místě. Po uzavření předvolební kampaně byl učiněn vládnoucími kruhy velký podraz na lidovou stranu a její předseda nového parlamentu JUDr. Bartončík byl 48 hodin před volbami lživě označen jako placený agent tajné bezpečnosti, národ na to naletěl a celá aféra poškodila křesťanskou unii tak, že prakticky v českých zemích volby prohrála. Síla zůstala jen na Slovensku. Po prohře ve volbách nemá lidová strana účast na vládě a ministerských křeslech. V nových presidentských volbách je opět zvolen Václav Havel. Novým předsedou lidové strany je zvolen Ing. Lux. Tato strana v parlamentě stále hájí zájmy církve a je účinnou opozicí, která si znovu získává popularitu, zatímco Občanské fórum se pomalu rozpadá. Ovšem církev má jenom to, co si tvrdě vydobude. Je sice formální svoboda víry, ale stát nechce církvi vracet majetky. Řády nemají kláštery a po mnoha dohadech bylo vráceno jen několik budov, většinou v ruinách. K nejvýznamnějším místům vráceným církvi patří kněžský seminář v Praze – Dejvicích a seminář v Olomouci. V Brně byly též vráceny budovy semináře a zatím slouží pro účely církevního gymnázia, které má brzy přesídlit do původních prostor na Barvičově ulici. V Brně též bylo zřízeno diecézní středisko pro mládež a pro rodiny. Dosud ovšem chybí exerciční domy a možnost duchovních cvičení pro laiky. Před koncem r. 1990 byly znovu po letech obnoveny diplomatické styky mezi naší republikou a Vatikánem. Z politických událostí v sousedství je snad nejdůležitější ta, že v prosinci 1990 bylo znovu sjednoceno Západní a Východní Německo v jeden stát.

Nyní k událostem ze života farnosti. V neděli 10. června 1990 se konala slavnost 1. svatého přijímání, kdy přistoupilo poprvé ke stolu Páně 11 dětí. Za významnou akci roku 1990 je nutno považovat oslavu božího Těla. V neděli 17. června se konala slavná mše svatá a po ní eucharistický průvod ulicemi obce, kde byly postaveny dva oltáře. Zúčastnily se místní korporace, především hasičský sbor, který nesl renovovaný prapor, dále lidová strana, která zajišťovala organizaci a obrovské množství občanů, kteří ani jindy do kostela nechodí. Hrála též dechová hudba. Tato veřejná manifestace víry přinesla nové povzbuzení.