Rok 1992 postavil nás před nové úkoly neméně náročné jako rok předchozí. Celá akce začala vlastně hned po hodech v srpnu 1991, kdy se začalo s bouráním starých stájí v v sousedství kostela. Budova byla již v havarijním stavu. Bylo v plánu ji zbourat již dříve, ale žádal se na to příspěvek asi 200 tisíc korun. Lidová strana si dala do volebního programu udělat vše zdarma svépomocí. Do akce se zapojil i farní úřad a to tak, že koupil celou parcelu od obecního úřadu a připojil místo ke kostelu. Stavební materiál z bouračky se částečně rozprodal a tak se získaly prostředky na bourací stroje a odvoz sutě. V zimě 1991 – 92 byl vyklizen sklep pod areálem, vyčištěny odpady na vodu. Na jaře 1992 se začala budovat opěrná hradba z kamene, na severozápadní straně do sklepa se vystavěl klenutý vjezd o délce 22m a šířce 3m. Hradba byla vystavěna místy až do výšky 3,5m. Do nastávajících hodů 1992 byl celý areál opraven a vytyčeny cestičky s obrubníky a v sousedství vybudovala obec taneční parket z broušeného terasa. Hody se již držely v pěkném kulturním prostředí. Když se s celou akcí začínalo, všichni pokyvovali hlavou a smáli se, a přece se to podařilo udělat – vše opět brigádnicky. Stavební materiál zaplatila obec (kámen a beton). Na podzim se ještě dokončuje podrovnávka kostela, obkládá se eternitovými deskami. Před zimou ještě otevíráme a čistíme starou obecní studnu.
Poslední akce roku 1992 je nové ústřední topení v kostele. Akumulační kamna byla zrušena a uděláno teplovodní topení s radiátory v lavicích a plynovým kotlem v kostelíčku. Na vánoce se poprvé topí. Náklady pořizovací byly asi 60 000 korun. Úsporou energie se celá akce zaplatí za dva roky.
Duchovní život farnosti probíhá obvyklým způsobem. Na velikonoce 8. dubna 1992 prožíváme zvláštní slavnost. Je zde pokřtěn, biřmován a eucharistii přijímá 19letý David Zach. Jako loni koná se i letos dětský den. Tentokrát připadá na Nejsvětější Trojici 14. června. Soutěž v malování na chodníku má téma: ze života naší rodiny a příběh ze života Pána Ježíše. Následující neděli slavíme Boží Tělo průvodem po vesnici ke 4 oltářům. Nevěřící občané se však chovají v průběhu slavnosti velmi nevhodně – na rok uděláme slavnost jen v areálu u kostela. 27. září se koná 1. svaté přijímání dětí. Letos je jich 12. Duchovní dění ve farnosti letos uzavírá velkolepá pouť do Lurd ve dnech 19. – 25. října. Jedou tři autobusy poutníků. Máme mši i u jeskyně zjevení. Z Velkých Němčic se účastní více jak 80 poutníků. Zbytek je doplněn z okolí, doprovází dva kněží: P. Hladík a P. Valoušek ze Židlochovic.
(z farní kroniky)