Uprostřed noci 1. září dotlouklo navždy srdce našeho milovaného duchovního otce P. Aloise Velíska. Věčný Velekněz jej k sobě povolal v 78. roce života a v 54. roce kněžství. 41 roků působil nejprve jako kaplan, později jako farář ve Velkých Němčicích a zde trávil i poslední léta odpočinku. Mši svatou celebroval a pohřební obřady vykonal Msgre. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, který byl prvním farářem po P. Velískovi ve Velkých Němčicích, když odešel do důchodu. Pohřbu se zúčastnily stovky věřících a přes 60 kněží.
Za měsíc po P. Velískovi umírá 7. října 1992 pan František Pich, který konal 33 roků ve Velkých Němčicích službu kostelníka. Novým kostelníkem se stal pan Jan Fousek.
V naší obci má dlouholetou tradici sbor dobrovolných hasičů. Obětavě pomáhají při různých akcích. Rozhodli jsme se vybudovat ke cti jejich patrona sv. Floriána jeho sochu. Celé dílo bylo pojato jako kašna vybudovaná nad starou obecní studnou, která je zděná z kamene a hluboká přes 9m a je v ní 3m vody. Kašna je ve tvaru osmistěnu barokně ztvárněného se šlechtickými erby. Uprostřed na sloupu s kalichovou hlavicí stojí socha sv. Floriána. Celé dílo je upraveno jako fontána, která o nedělích a svátcích chrlí vodu, jinak se voda využívá k zavlažování zeleně. Socha i pramen byly slavnostně posvěceny 2. května 1993 za účasti celé obce a parádního defilé hasičského sboru. Je to pěkná tradice, že každoročně kolem svátku sv. Floriána bývá mše sv. za hasiče, které se hasiči účastní v uniformách a s praporem. Kašnu a sochu sv. Floriána vytvořila sochařka ing. Soňa Hanáková z Heršpic u Slavkova.
Celý areál kolem kostela byl ztvárněn v podobě parku. Plochy byly zatravněny a vysázeny ozdobné keře a dřeviny. Dominantou tanečního parketu se stala tribuna pro hudebníky. Byla dokončena koncem května a jako první akce se zde konalo Boží Tělo v neděli 13. června 1993 odpoledne. Za krásného slunečného počasí byla venku na tribuně mše svatá. Zpíval chrámový sbor, hrála dechová hudba. Pak se konal průvod. Celkem byly 4 oltáře v areálu kostela a zámku. Slavnost byla velmi krásná, bez rušivých vlivů a přispěla k duchovnímu obohacení farnosti.
Letos se také konaly oslavy 600. výročí od smrti sv. Jana Nepomuckého. K jeho cti byla obnovena kaplička ve Školní ulici, která byla rozbořená. Od základů byla znovu vystavěna a zastřešena a opatřena kovovou mříží. 16. května 1993 odpoledne byla do kapličky průvodem z kostela přenesena socha sv. Jana Nepomuckého, kterou obnovil místní umělecký malíř a restaurátor Jan Samson.
3. ledna 1994 končí svoje 3 a půlleté působení ve farnosti P. Dušan Hladík, který odchází do cisterciáckého řádu do kláštera Vyšší Brod v Jižních Čechách. Farnost bude zatím bez kněze a bude ji spravovat P. Vladimír Záleský z Uherčic.
(z farní kroniky)