V mnoha farnostech naší diecéze opět dochází ke střídání stráží. Dosavadní duchovní správcové – P. Vladimír Záleský a P. Jan Kovář odchází na nové působiště do Blanska, přičemž spravují ještě dvě další farnosti (Rájec Jestřebí a Adamov).
Do farnosti Velké Němčice přichází kněz s jáhnem, který je jeho tatínkem. Jmenuji se Petr Havlát a narodil jsem se 18. 8. 1965 v Brně. S P. Vladimírem se velmi dobře známe, poněvadž jsme spolužáci. Čili datum svěcení máme stejný – 7.9. 1991 nás na kněze vysvětil P. Vojtěch Cikrle, který mimo jiné v této farnosti také působil. Farnost velkoněmčická je mou třetí farností. Jako kaplan jsem působil nejdříve na Vranově u Brna a potom v Jedovnici v Moravském krasu. Tatínek byl vysvěcený v červnu 1995 a Boží ruka nás posílá právě sem. O slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jsme zde slavili první mši svatou a byli jsme velice mile přivítáni našimi novými farníky. Deo gratias!
Tento rok se pochopitelně rozkoukáváme, poznáváme lidi, zjišťujeme co a jak…Bohudíky máme ochotné pomocníky a spolupracovníky, kteří nás provází a pomáhají. Bez nich by to bylo velice těžké. Bůh se ale stará! O prázdninách navštěvujeme P. Dušana ve Vyšším Brodě s několika farníky. Jsme všichni zváni do Heiligenkreuzu v Rakousku, kde P. Dušan pomalu končí noviciát. A tak v září vyráží dva autobusy farníků směr Rakousko. Lidé na P. Dušana s láskou a úctou vzpomínají a je vidět, že ho mají skutečně rádi. Na zpáteční cestě si ještě prohlížíme nový kostel v Břeclavi, který byl před několika dny slavnostně vysvěcen.
I když jsme ve farnosti teprve nějaký měsíc, zdědili jsme po svých předchůdcích práci – opravu varhan a malování kostela. Vzhledem k různým průtahům a konkurzu, jsme začali s malováním začátkem prosince. Konkurz nakonec vyhrál pan Josef Rouzek z Křepic, který vymaloval celý kostel za pouhých 55 000 (brněnská firma nabízela vymalování za téměř 80 000 korun). Kostel opět září novotou a malba by měla vydržet alespoň dvacet let. Bohudíky za pomoc místním farníkům – chlapům za stavbu a demontáž lešení a ženám za úklid.
Pak už nastupují Holčapci na celkovou rekonstrukci varhan, která trvá do ledna. Problémy jsou s novým motorem, který nelze odhlučnit. Asi se bude muset znovu dát ten starý a znovu na půdu, což ani pro motor ani pro varhany není dobré.
Letos bylo u biřmování 43 biřmovanců, pokřtěno bylo 18 dětí, oddáno 7 manželských párů a na poslední pozemské pouti jsme doprovodili před Boží tvář 20 bratří a sester.
(z farní kroniky)