Začátek roku je stále ještě poznamenán doděláváním varhanářských prací. Oprava je to náročná, především finančně. Farníci jsou ale velice štědří, a také pan starosta pomáhá, jak se dá. Pouštíme se rovněž do opravy hodinového stroje. Dovídáme se ovšem, že stroj je již neopravitelný. Domlouváme se tedy, že pořídíme stroj nový – bude stát asi 60 000 korun. Pan starosta opět velkoryse pomáhá.
Velikonoční slavnosti probíhají důstojně, v pokoji a radosti. Svatý týden je jistě pro celou naši farnost velkým požehnáním. Po Velikonocích se objevuje ve farnosti otec Dušan a zve farníky na pouť do Lurd a La Sallety. V květnu se tam společně vydávají. Od 6. – 10. 6. se opět koná děkovná pouť poutníků do Říma za svatým Otcem. Celkem dle odhadů je v té době ve Věčném městě asi 7 000 českých poutníků. Svatý Otec nás srdečně vítá – je vidět, že má Čechy a Moravany skutečně rád.
Těsně před tím se u nás konaly volby do zastupitelských orgánů. Vedoucí ODS sice zvítězila, ale jen o nepatrný náskok před sílící ČSSD. KDU-ČSL zůstala přibližně na stejné pozici, i když si polepšila asi o tři křesla. Uvidíme, co přinese další vývoj…
16. 6. jsme měli ve farnosti Dětský den na oslavu sv. Víta, patrona naší farnosti. Opět děti malovaly na parkovišti před kostelem. Potom bylo svátostné požehnání a vyhodnocení nejlepších obrázků. Program pro děti pokračoval pěti soutěžními disciplínami a nakonec táborákem za hřištěm. Bohudíky se počasí vydařilo a dětí přišlo také poměrně dost.
Život farnosti běžel v tomto roce v poklidu, ve farnosti ani v obci se nestalo nic mimořádného. Novinkou je snad setkávání mužů na faře (na podzim a hlavně v zimě), kteří mají zájem o duchovní život, především pak o studium Bible.
Ve farnosti bylo pokřtěno 16 dětí, oddáno 6 manželských párů a na poslední pozemské pouti jsme doprovodili 15 našich bratří a sester. Vyučování náboženství navštěvuje 90 dětí.
Mezi největší výdaje letos patřila oprava varhan, která si vyžádala 80 000 korun a malování kostela (firma pana Josefa Rouzka z Křepic) 55 000 korun. Záloha na nový hodinový stroj činila 25 000 korun.
(z farní kroniky)