Událostí roku 1997 je bezesporu oslava milénia 1000. výročí smrti svatého Vojtěcha a s tím spojená již třetí návštěva papeže u nás. Oslavy se konají koncem dubna. Nejdříve se Jan Pavel II. setkává s mládeží v Hradci Králové – diecézi, odkud svatý Vojtěch pocházel. Mše svatá je sloužena na náměstí v Hradci za účasti našich i zahraničních biskupů a 50 000 mladých lidí. Z naší farnosti jelo 8 mladých již o den dříve, kde se jako členové Orla starali o organizaci setkání. Mírně poprchává, ale zdá se, že to nikomu nevadí.
Příští den je setkání v Praze na Letné, kam přijde asi 120 000 lidí. Oslavy milénia byly zdařilé a v současné době po naší zemi putují ostatky sv. Vojtěcha. V říjnu se dostávají i do Hustopečí. Spolu s farníky jedeme dvěma autobusy. Pak se jde průvodem od kulturního domu do kostela. Vpředu krojovaní nesou prapory, pak kráčejí starostové, kněží a samozřejmě v průvodu se nesou ostatky svatého Vojtěcha – jeho lebka. V kostele několika slovy promlouvá pan poslanec Karas o významu tohoto světce pro národ a pro Evropu. Hlavním celebrantem je Mons. Ludvík Horký. Po mši mohou ještě lidé uctít svaté ostatky a večer je určený mládeži, která zde má nakonec adoraci. Hlavní myšlenka adorace je: Dobrý pastýř.
První neděli v květnu se u nás koná Mariánská štafeta. Hostíme členy Orla z celé župy. Začíná se mší svatou, kterou slouží otec děkan a pak už mladí „orli“ zápolí v různých sportovních disciplínách. Přijelo jich na 150.
O velkých prázdninách došlo v naší zemi k velké přírodní katastrofě. Dlouhotrvající deště způsobily záplavy téměř na celé Moravě i ve Východních Čechách. Jsou hlášeny ztráty na životech a celé vesnice jsou evakuovány. Vesnice Troubky a ještě několik dalších téměř neexistují. Tisíce lidí přišly o své domy i majetek. Okamžitě se zvedá vlna solidarity – zasílají se potřebné věci i peníze. Ve všech kostelích je vyhlášena mimořádná sbírka na pomoc postiženým. Lidé dokonce jezdí na brigády – odklízet trosky a pomáhat stavět. Říká se, že to byla „Tisíciletá voda.“
(z farní kroniky)