Ve světě začíná vrcholit příprava na rok 2000. Očekává se, že lidé s blížícím se jubileem, budou mít větší zájem o duchovní hodnoty. Uvidíme!
Začátek roku 1999 v naší zemi je poznamenán rostoucím napětím ve vztahu mezi státem a církví. Otázky církví a jejích postavení ve společnosti stále nejsou dořešeny. Vznikají různé komise, které na různých úrovních mají diskutovat o těchto otázkách a také je řešit.
Začátkem roku se opět schází farní rada. Letos je třeba dokončit práce kolem fary a vyřešit situaci kolem vinohradu v „Puntech.“ Největší akce, která nás ale bude čekat, je celková rekonstrukce věže. Odhad oprav činí 605 000 korun. Něco našetříme, něco snad dá obec a něco snad okres. Oprava je plánovaná na rok 2000. Některé krovy jsou shnilé a musí se vyměnit, věž bude celá měděná a měla by vydržet dalších 300 let.
Na podzim vysazujeme farní vinohrad v “Puntech.“ Vinohrad byl dva roky vytlučený, odstranily se staré sloupky a půda se pořádně hnojila. Přišel konečně čas výsadby. Na brigádu přišlo 25 pomocníků a 600 hlav bylo vysázeno za rekordní tři hodiny. Velkou měrou pomohla i dotace ve výši 30 000 korun.
Bohudíky se omlazuje sbor na kůru. Němčičáci hrají a zpívají spolu s křepickými. Sbor má asi 20 členů a vedoucím sboru je Pavel Šabata. Pořídili jsme také aparaturu – dvě bedny a tři mikrofony celkem za 30 000 korun. O Vánocích měl sbor svůj první koncert.
21. 11. 1999 otřese naší společností zpráva, že umírá Josef Lux. Po několika měsících předseda KDU – ČSL podlehl zákeřné leukémii. Rozloučit se s ním do katedrály sv. Víta v Praze přicházejí tisíce lidí z celé země. Josef Lux patřil k těm několika seriózním a spolehlivým politikům. Šlo skutečně o výjimečného a přitom skromného a pokorného člověka.
(z farní kroniky)