Rok 2000 vešel do dějin církve pod názvem Velké jubileum. Je to rok velkých milostí a plnomocných odpustků, velkých poutí a snahy o obnovení duchovního života. Plnomocné odpustky jsou letos spojeny např. s návštěvou nemocného, když si člověk odepře něco, co má rád (alkohol, cigarety), anebo když finančně podpoří nějakou dobrou věc. V lednu byly obeslány firmy ohledně konkurzu na opravu kostelní věže. 15. března by se mělo konat výběrové řízení a v květnu bychom měli začít s prvními pracemi. 15. března se koná výběrové řízení, kterého se zúčastní 5 firem. Nejlevnější a nejsolidnější se jeví nabídka pana Ludvíka Flódra z Blučiny, který má také zároveň největší zkušenosti s opravami. Koncem dubna začínají první přípravné práce a začátkem května se již staví lešení kolem kostela. Obec zapůjčí na Zámečku dělníkům jednu místnost, lešení i ostatní materiál jsou uskladněny na faře. Z věže se sundává makovice, ve které je uloženo pouzdro s historií farnosti. Pouzdro se otvírá za přítomnosti pana starosty Františka Brychty, několika zástupců farní rady a také PhDr. Emila Kordiovského.

I přes práce se snažíme prožívat jubilejní rok i poutně. V Hlubokých Mašůvkách nás už čeká starý pan farář a vypráví nám o historii tohoto poutního místa. Potom slavíme mši svatou a po ní odcházíme za kostel, kde se v přírodě modlíme křížovou cestu. Pouť potom pokračuje v Louce u Znojma, kde si prohlédneme kostel a starou klášterní budovu. Pouť potom končíme v Lechovicích, kde máme v kostele požehnání. 5. července jedou naši farníci jako již tradičně na pouť do Křepic. Je nádherné počasí, přichází asi 700 poutníků, káže P. Petr Karas z Dolních Bojanovic a hraje Bivojanka z Jedovnic. O svátku Panny Marie Karmelské putují farníci s panem jáhnem do Kostelního Vydří. Je zima, prší, ale poutníci jsou spokojení. Mariánské kázání pronáší P. Vojtěch Cyril Kodet. V září putujeme na Vranov u Brna.

Práce na věži pokračují. Původně měly být práce hotové už v srpnu, ale práce se protahují. Nikdo netušil, že věž je co do dřevěných prvků téměř celá zasažená. Navíc jsou zde i další vícepráce a tak celkový náklad 450 000 se zvyšuje. Musí se vyrobit železná konstrukce, která se zamontuje do zdi a na ní vlastně spočívá celá věž. Návrh konstrukce provedl pan Lauterbach. Je třeba také udělat novou dřevěnou podlahu ve věži, nové dřevěné schody, znovu je třeba natřít okenice. Celková částka se nakonec zastaví na 670 000. Práce je ale provedena výborně. Přijede dokonce televize a ve zprávách je krátká zpráva o opravě věže. V září se koná kolaudace, v říjnu se sundává lešení a práce končí. Doplňují se také materiály v makovici věže – farní úřad doplňuje údaje za posledních 20 let, přidáváme ještě letáček Jubilejního roku, číslo Katolického týdeníku, farní slivovici, obec ještě dodává mince a bankovky. Zlato na zlacení téměř zcela zdarma věnoval kameník Petr Frank. Opravy nátěrů okenic a přetření věže provedl pan Josef Rouzek z Křepic se svou firmou. Bohudíky se při pracech na věži nikomu nic nestalo, ke stinným stránkám ale patří, že dělníkům se ztratila prodlužovačka a větší množství lešenářských trubek. Obec darovala na opravu věže 200 000. Bez této pomoci bychom práce sami nemohli zaplatit.