Dne 15. 5. 2000 byla sundávána makovice z věže kostela sv. Václava a Víta ve Velkých Němčicích firmou Flódr Blučina. V ní bylo nalezeno kovové pouzdro s dokumenty z pozinkovaného plechu. Toto pouzdro bylo dne 22. května 2000 v 9.30 hod. otevřeno.
Kovové pouzdro o délce 260 mm ze silného pozinkovaného plechu bylo zabaleno v Katolických novinách z 30. 4. 1978 a jeho čela byla zatmelena epoxydovou pryskyřicí. Po odstranění jednoho z čel byly uvnitř zjištěny dva zatavené igelitové sáčky s písemnostmi a mincemi.
1. sáček obsahoval
• Zápis ze 4. července 1978 o 6 stranách psaný rukou
• 1 list kancelářského papíru s hlavičkou zdejšího římskokatolického farního úřadu s nalepenými 40 ks poštovních známek Československé pošty

2. sáček obsahoval
• 21 mincí různých hodnot
• zápis začínající slovy „Mili Panove“ s razítky Frant. Janek, Hostinský o rozměrech listu 340x210 mm
• 2 lístky s nabídkou prací firmy Antonín Hloušek o rozměrech 143x100 mm a 76x123 mm. Současně bylo u nich přiloženo 5 prázdných lístků o stejných rozměrech, z toho dva menší a 3 větší
• zápis začínající slovy „Léta Páně 15. října 1907“ s razítkem Obec Velké Němčice: Dvojlist s popsanou 1. a 2. stranou ze čtyř o rozměrech strany 340x210 mm
• seznam řemeslníků z 25. 8. 1907 o rozměrech 340x210 mm.

Písemnosti byly na místě sepsány a převzaty pracovníky archivu ke konzervaci. Pouzdro a zbytek novin byly ponechány na farním úřadu. Po skončení prací budou vráceny zpět na Farní úřad Němčice a budou vráceny zpět do makovice věže.
Zápis provedený na místě byl všemi zúčastněnými podepsán.
Zapsal PhDr. Emil Kordiovský, ředitel archivu.