Na začátku roku 2001 je třeba ještě doplatit téměř 300 000 korun za opravu věže. Tím se uzavírá kapitola této velké opravy. Vše je zaplaceno, věž je v pořádku. Pokud se nepřihodí nic mimořádného, práce by podle předpokladů a odhadů měla vydržet až 300 let.
Začátkem roku se schází farní rada, abychom společně vytvořili plán na tento rok. Co se domluvilo?
- opravit přípojku vody u kostela
- na farním vinohradě postavit sloupky
- nové čalounění lavic a sedaček v kostele
- zajistit WC pro návštěvníky bohoslužeb
Hned na začátku roku jsou nově čalouněné lavice. Práci prováděla paní Mičánková v ceně 33 500 korun. Přípojka se opravila s pomocí pana starosty a několika obětavých brigádníků. Obec také zajistila WC – kdo potřebuje, půjčí si v kostele klíč od WC na „Zámečku“. Také potěšila účast brigádníků – mužů i žen, kteří pomáhali na farním vinohradě.
V květnu jsme se vydali na pouť do Králík. Jeli jsme ze všech našich farností společně. Kolem poledne slavíme na tomto poutním místě mši svatou. Na zpáteční cestě navštěvujeme poutní místo Dub na Moravě, kde se nám věnuje starý kněz, který s námi dokonce vystupuje i na věž! Pouť se vydařila a prožili jsme nádherný den.
Jako vždy těsně před prázdninami přistupují třeťáčci k prvnímu svatému přijímání. Letos jich je celkem 15. Příprava probíhala od února do června. Závěrečným přezkoušením všichni projdou. Na prvním stupni je návštěvnost vyučování náboženství ještě slušná. Na druhém stupni už dochází ke slučování tříd. 7. – 9. třída mají hodinu náboženství společně. Přesto do náboženství chodí stále ještě asi 90 dětí.
V srpnu dochází k otevření cyklistické stezky. Součástí tohoto projektu bylo také žehnání starého vinařského lisu, který se nachází před farou a je součástí této stezky.
Sbor mladých už spolu zpívá několik let a je to znát. Pořídila se celkem slušná aparatura. Sbor má asi dvacet členů, vesměs mladých. Jejich název je „Pokaždé jinak“ a už mají také své první koncerty. Na jejich koncert o Vánocích byl plný kostel lidí.
Poslední hodinu roku trávíme v kostele. Na adoraci chodí už pravidelně asi 50 farníků. Pomodlíme se, zazpíváme si a o půlnoci po požehnání vytvoříme v kostele řetěz, kdy si popřejeme do Nového roku.
(z farní kroniky)