Na začátku roku (2002) se schází farní rada, abychom se domluvili, co nás bude čekat v tomto roce. Je domluveno, že se bude šetřit na opravu střechy našeho kostela. Farní rada chce svépomocí opravit zeď kolem kostela, především zpevnit její vršek, který je poničen.
V květnu, tedy opět kdy začíná poutní sezóna, jedeme se všemi našimi třemi farnostmi na pouť. Ten den je celkem zima, je deštivé počasí. Přede mší svatou se v areálu společně pomodlíme křížovou cestu a pak nás čeká mše v kostele. Setkáváme se zde se starými známými – P. Chromečkem a P. Josefem Prchalem, rodákem z Uherčic. Pak ještě nakoupit nějaké upomínky blízkým a jedeme domů.
Červen je opět ve znamení prvního svatého přijímání. Konec prázdnin patří hodům ke cti sv. Vavřince a potom jedeme s Orlem na prázdninový tábor v Újezdě u Černé Hory. Celkem je nás 30: 16 chlapců, 3 děvčata a zbytek jsou vedoucí a ženy v kuchyni. Téma letošního tábora je starověký Řím. Počasí je nádherné, v době tábora se najde velká úroda hříbků. Jinak nikdo není zraněn a v pořádku se vracíme domů.
Naši zemi opět sužují povodně. Tentokrát zasáhnou především Čechy, i část Prahy se ocitá pod vodou. Voda řádí i na Blanensku. Jsou způsobeny miliardové škody a asi 20 lidí přichází o život. Desítky tisíc lidí ztrácí střechu nad hlavou. Je to skutečná katastrofa. Konají se velké sbírky.
Farní rada plní svůj slib a asi dvacet mužů se pouští do práce. Práce trvá několik týdnů. Nejdříve se dělají formy a jednotlivé kusy se přidělávají na zeď. Jsou z betonu a tedy pevné a nerozbitné.
Podzim patří v naší zemi volbám. V obci se starosta nemění a zůstává jím pan František Brychta. Spolupráce s obecním úřadem je velmi dobrá. Obec poskytla finanční pomoc na opravu zdi ve výši 20 000. Jinak je v naší společnosti zarážející silná podpora komunistů, kteří posílili svůj vliv především v parlamentě. Mají v současnosti 20% ze všech poslanců.
V říjnu jsme začali s přípravou na biřmování, které zde bylo naposledy v roce 1995. S přípravou pomáhá Mgr. Vítězslav Nevěděl, který letos dokončil dálkové studium teologie v Olomouci. Celkem se přihlásilo 45 zájemců. Několik dospělých rodičů se schází jako samostatná skupina na faře, ostatní pak jednou za 14 dní v kostele.
V tomto roce bylo ve farnosti pokřtěno 13 dětí, oddány 3 manželské páry. Na poslední pozemské cestě jsme doprovodili 8 bratří a sester. Do vyučování náboženství chodí 84 dětí, k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 10 dětí.
(z farní kroniky)