Na začátku nového roku (2003) se nic zvláštního neděje. Pokračuje příprava biřmovanců a po jarních prázdninách se začínáme připravovat na 1. svaté přijímání. Pomalu také uvažujeme o opravě střechy na kostele, která se už dost prohýbá vzhledem k neúměrnému zatížení.
V květnu se vypravujeme za P. Vladimírem Záleským, který působí ve Žďáru nad Sázavou. Pod jeho správu patří i krásné poutní místo Zelená Hora. Po krátkém uvítání, prohlídce kostela a občerstvení, jdeme pěšky na Zelenou Horu, kde v 11.00 slavíme mši svatou. Pouť se vydařila, byl hezký den a poutníci byli spokojeni.
Jako každý rok začátkem června, kolem svátku sv. Víta, spolupatrona naší farnosti, pořádáme s Orlem dětský den. Začíná se malováním na chodník, potom je vyhodnocení a pak již následují další soutěže a hry. Dětský den je zakončen opékáním špekáčků a vyhodnocením sportovních her. Letos si přišlo zasoutěžit asi 35 dětí.
Na svaté přijímání jsme se připravovali s 15 dětmi. Všechny vydržely a tak v červnu slavíme ve farnosti slavnost prvního svatého přijímání. Po mši jdou děti na faru, kde dostanou upomínky na jejich slavný den.
O farní tábory je čím dál větší zájem. Fara v Újezdě není velká a tak můžeme přijmout maximálně 20 chlapců. Tentokrát je celotáborová hra o pirátech. Počasí nám přeje a hlavně nikomu se nic zlého nestalo. Prožili jsme krásné dny uprostřed krásné přírody.
19. října přijíždí do farnosti otec biskup, aby biřmoval 43 biřmovanců. Všichni prošli závěrečným testem a jsou připuštěni ke svátosti křesťanské dospělosti. Mše začíná v 10.30. Jdeme průvodem z fary. Pozvání přijal i pan děkan Václav Fišer. V kostele biřmovanci vítají otce biskupa Vojtěcha a slavnost začíná. Mše svatá se trochu protáhla a celá slavnost trvala téměř dvě hodiny. Potom jsme se společně vyfotili před kostelem a pak už čekal oběd, na který byla pozvána farní rada a obětaví pomocníci. Celkem bylo pozváno 40 hostů. Po obědě jsme šli na vizitaci do farního sklepa. Otec biskup se zdržel, protože odpoledne už neměl žádné jiné povinnosti. Navštívil potom ještě některé známé a domů se vracel až kolem páté hodiny odpoledne. Prožili jsme hezký den.
V tomto roce bylo pokřtěno 13 dětí, oddány 4 manželské páry, na poslední pozemské pouti jsme doprovodili 9 bratří a sester. U prvního svatého přijímání bylo 15 dětí, biřmovanců 43. Do vyučování náboženství chodí 80 dětí.
(z farní kroniky)