V roce 2004 plánujeme opravu střechy našeho kostela. Střecha je ve špatném stavu. Naštěstí je v pořádku krov – je třeba pouze udělat nové laťování a opravit prohyby krokví. V dubnu začínají přípravné práce. Bohužel se dostáváme do sporu s památkovou péčí. Chtěli bychom na střechu měď, památkáři ovšem trvají na bobrovce. Necháme kvůli tomu udělat rozbor statika, který říká, že bobrovka je vhodná. Jde ale především o finance: bobrovka vydrží asi padesát let, zatímco měď asi 300 let. Ani na tento argument památkáři nepřistoupili a tak se na střechu musí dát bobrovka. Kvůli tahanicím s památkáři se práce protahují a jsou ukončeny až v říjnu. Práce prováděla firma Flódr z Blučiny, která v roce 2000 opravovala i naši věž. Za pomoc vděčíme i naší obci, která na opravu darovala 400 000 Kč. Celková suma činila 1 013 000 korun. Původní rozpočet byl na 750 000 korun. Ovšem 1. 5. došlo ke změně zákona o DPH a vlivem této změny narostla cena opravy téměř o 200 000. Bylo třeba také udělat vícepráce – vyzdívky a speciální lávku na půdě kostela, ze které bude možné střechu opravovat. U příležitosti opravy střechy jsme nechali vytisknout dva druhy pohlednic, venek i vnitřek kostela. Fotil ing. Petr Vaněk.
Děti úspěšně prošly přípravou i zkouškami a tak mohou přistoupit k 1. svatému přijímání. Dětí je celkem sedmnáct a po mši svaté si jdou ještě na faru pro upomínky na jejich slavný den.
I naše farnost jede do Křepic na cyrilometodějskou pouť. Letos je hlavním kazatelem P. Karel Janoušek z Mikulova. Počasí se vydařilo stejně jako celá pouť.
Chlapecké tábory jsou stále oblíbené. I letos nemůžeme vzít všechny chlapce, protože kapacita fary v Újezdě u Černé Hory je omezená. Tentokrát navštěvujeme během celého týdne sedm divů světa. Velmi zajímavá byla např. výroba sochy z přírodního materiálu.
Narozeniny Boží Matky slavíme jako každý rok na Vranově u Brna. Káže P. Pavel. Potom ještě předáme paulánům dary v podobě naturálií a jedeme domů.
V rámci Roku rodiny jede naše farnost do Žďáru. Program je velmi pestrý – mše sv. s otcem biskupem, koncerty, pohádkový les apod. Děti jsou spokojené.
Setkání se svatým Mikulášem patří k těm oblíbeným. V pohádce tentokrát loupežníci Mikuláše přepadnou a ukradnou mu všechny dárky. Nakonec všechno dobře dopadne a loupežníci se o zlaté peníze rozdělí s dětmi. Na besídce je přítomno 120 dětí.
Pokřtěno ve farnosti bylo 19 dětí, u prvního svatého přijímání bylo 17 dětí. Oddány byly tři manželské páry, na poslední cestě životem jsme doprovodili 14 bratří a sester. Velmi dobře funguje sbor mladých, s vyučováním náboženství pomáhá paní Marie Vaňková.
(z farní kroniky)