Začátkem roku (2006) se začíná hodně hovořit o tom, že konečně už začne vysílat TV Noe. Biskupové posílají pastýřský list a prosí o podporu tohoto díla. Po Velikonocích se skutečně začíná vysílat. Díky kabelové televizi může sledovat vysílání první křesťanské televize i mnoho rodin v naší obci.
Začátkem května, jak se již stalo dobrou tradicí, přichází do kostela sbor dobrovolných hasičů. Mše je sloužena za živé a zemřelé členy hasičského sboru. Po mši je posvěcena nová socha sv. Floriána, kterou hasičům darovala naše farnost. Potom ještě jdeme ke kašně sv. Floriána, kde ještě krátce poprosíme tohoto světce o přímluvu a ochranu.
Jako každý rok pořádá naše schóla festival Němčický klíč. Asi nejznámějším hostem byl tentokrát Ivan Hlas. Škoda, že opět nepřálo počasí a již třetí rok po sobě jsme se museli uchýlit do kulturního domu. Přesto akce byla výborná, stejně tak i počet hudebních fanoušků.
O svátku Nejsvětější Trojice se konal 1. ročník fotbalového turnaje ministrantů. Naši kluci nejeli do Velkých Pavlovic jako favorité, a přesto vyhráli. Putovní pohár se tak stěhoval do Velkých Němčic, Uherčic a Křepic.
Kolem svátku sv. Víta, spolupatrona naší farnosti, se koná dětský den. Nejdříve děti malují na parkovišti před kostelem, potom je čekají soutěže a hry, a nakonec již tradiční táborák na faře. Přichází asi 40 dětí a prožíváme tak krásný a slunečný den.
Koncem června máme první svaté přijímání. Všech 14 dětí udělalo zkoušky a nyní nastává ten slavnostní okamžik. Hlavně, ať to dětem vydrží!
Po němčických hodech vyrážíme na základnu na faru v Újezdě u Černé Hory. Téma tábora jsou indiáni. Chlapci se během tábora učí spolupráci, toleranci a také různým dovednostem. Nechybí ani polní mše svatá. Bohu díky jsme se ve zdraví vrátili domů.
28. září opět putujeme na Vranov. Vítá nás otec Pavel, bratři pauláni zpovídají, po mši svaté se vracíme zpátky domů.
Protože nám obec odhlasovala peníze pro náš kostel, rozhodli jsme se provést generální rekonstrukci varhan. Byla zaplacena záloha ve výši 130 000 Kč. Dřevěné píšťaly jsou napadené červotočem a musí se zcela vyměnit. Stejně tak vzduchové míšky jsou špatné. Oprava se protáhne až do příštího roku.
Naše mládež opět připravuje pohádku o svatém Mikuláši. Tentokrát o lakomých bratrech, kteří chtějí Mikuláše obelstít. Na pohádku přišlo asi 120 dětí.
Ve farnosti bylo pokřtěno 8 dětí, věrnost a lásku si přísahalo 9 manželských párů, na poslední cestě jsme doprovodili 11 bratří a sester. Do vyučování náboženství chodí asi 65 dětí. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí, pro děti jsme uspořádali dětský den, tábor a mikulášskou besídku. Byli jsme na pouti v Křepicích, na Vranově a na pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.