Na začátku roku (2007) je ještě potřeba doplatit asi 50 000 Kč za opravu varhan. Celková suma se vyšplhala na téměř 200 000 korun. Opět nám pomohl dar od obce ve výši 100 000 Kč. Část tohoto příspěvku byla věnována na nové koberce do našeho kostela, o které se velkou měrou zasloužil náš sbor mladých. Velmi rychle se podařilo koberec koupit i položit a to vše za 50 000 korun. To byly v tomto roce nejvyšší investice, ke kterým je třeba ještě připojit celkovou rekonstrukci topení na faře. Topení již dosloužilo, ztrácí se voda…Proto nastupuje firma Strouhal z Vranovic, která je velmi solidní a za čtyři dny je vše hotovo – nové topení i nový kotel za devadesát tisíc.
Velkou událostí je rok diecéze 1777 – 2007. V květnu jedeme na pouť děkanátu do katedrály, kde nás vítá pan biskup. Kostel je plný lidí. Následuje modlitba růžence, představení jednotlivých farností a pro věřící je připraven bohatý program – návštěva krypty, věže, diecézního muzea. Setkání je zakončeno požehnáním.
Květen patří našim hasičům, kteří si o svátku svého patrona a ochránce přichází pro Boží požehnání a jeho ochranu a přímluvu.
O svátku svatého Víta pořádá fara ve spolupráci s Orlem dětský den. Nechybí ani skákací hrad, soutěže a hry a opékání špekáčků.
Letos k 1. svatému přijímání přistupuje 12 dětí. Všichni udělali závěrečnou zkoušku a přípravu dobře zvládli.
Konečně po třech letech deště svítí sluníčko a festival Němčický klíč se může konat venku. Největším trhákem letos je skupina Buty. Účast je velká a festival se vydařil.
O prázdninách vyrážíme na tábor opět v Újezdě u Černé Hory – kluky čeká lov na mamuta a další bojové hry. Opět nám přálo počasí, nikomu se také nic nestalo.
Měsíc září patří každoročně Vranovu. O svatém Václavu vyrážíme k Boží Matce vranovské. Jedou tři autobusy, káže bratr Pavel, po mši se vracíme domů.
Opět je pro děti připravena mikulášská nadílka, ale i oblíbená pohádka – tentokrát o krejčím Jehličkovi a boháči Hamounovi.
Je načase omladit farní radu. Někteří členové jsou už starší a nemocní. Konají se proto volby. Nejdříve je předkolo, kde farníci píšou své typy, z těch potom vzejde kandidátka. Čtyři volí farníci, čtyři potom doplní kněz. Farní radu tvoří nyní tito členové: Frank Petr, Žáček Karel, Nečas Jaroslav, Šabata Pavel, Frank Ladislav, Šabata Karel, Vaněk Petr, Samsonová Růžena.
Staré farní radě jsem poděkoval a předal upomínky i děkovný list od pana biskupa. Nová farní rada začne působit od nového roku.
Z duchovního života: Ve farnosti bylo pokřtěno 23 dětí, lásku a věrnost si přísahal jeden manželský pár. Rozloučili jsme se s 9 bratry a sestrami. Do náboženství chodí 70 dětí, k 1. svatému přijímání přistoupilo 12 dětí. Byli jsme na pouti v katedrále, na Vranově a na pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.