Začátkem roku (2009) byl vytlučen starý vinohrad za farou. Co bude dál s pozemkem, který nyní leží ladem, to se ještě uvidí. Začínáme také s výběrovým řízením na kanalizaci a sanaci našeho kostela. Je osloveno několik firem a vítězem výběrového řízení se jednoznačně stává firma Mikulica z Velkých Pavlovic. Její nabídka je nejpřijatelnější (1 200 000,-) a také nejlépe zpracována. Ve druhé polovině roku se má začít s opravami.
Červen – 1. svaté přijímání: Všech 14 dětí prošlo přípravou i závěrečnou zkouškou. Hlavní myšlenka promluvy je věrnost Ježíši. V červnu ještě s pomocí Orla organizujeme také dětský den. Začínáme malováním před kostelem, pak následují sportovní disciplíny a nakonec vyhodnocení u táboráku na faře. Účastní se asi 50 dětí. V červenci jako již tradičně jedeme na pouť ke Svaté do Křepic.
27. 9. 2009 – do naší země již den před tím přilétá papež Benedikt XVI. V sobotu se setkává se zástupci veřejného života a večer v katedrále slaví nešpory s kněžími a řeholníky. 27. září je zde již dlouho očekávaná návštěva v Brně-Tuřanech na letišti. Z naší farnosti jede autobus s 50 farníky. Cesta byla náročná, tam a zpátky jsme ušli asi 14km. Všichni to ale zvládli. Je krásný den, na místě jsme kolem 7.00. Vše probíhá v klidu, organizace je výborná. Přede mší svatou běží doprovodný program. Hlavní moto je “Naděje“, kterou připomíná velká kotva v areálu. Přítomno je asi 1000 kněží a 120 000 věřících. Lidé jsou nadšení, papež je velmi spokojen a na mši ocenil především celkovou atmosféru.
Na pouť na Vranov jedeme až v říjnu z důvodu papežské návštěvy.
Práce na kostele začínají až v prosinci, ale hlavně, že začínají. Průtahy způsobily problémy se stavebním povolením a s vyřizováním všech potřebných povolení a dokladů. Firma pracuje zatím velmi spolehlivě. Je třeba odvést vodu od kostela do nové obecní kanalizace. Kostel je otlučen 2m vysoko, je třeba udělat sanační omítky. Kolem kostela ještě bude drenážka s odvodněním. Konec prací je stanoven do června 2010. Peníze jsme dostali také od obce, která hodně pomáhá.
Pokřtěno bylo 18 dětí, oddány 2 manželské páry. Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučilo 12 bratří a sester. Do náboženství chodí 70 dětí. K 1. svatému přijímání jich přistoupilo 14. Pro děti jsme uspořádali dětský den, farní tábor, mikulášskou besídku. Byli jsme ve Žďáru nad Sázavou, na Vranově, u Svaté a v Brně-Tuřanech. Uspořádali jsme farní den – letos to byl 2. ročník. Přišlo asi 200 farníků. Výborně funguje sbor Pokaždé jinak a také farní rada. Začala příprava na biřmování. Přihlásilo se víc než 40 zájemců.