Pokračují práce a opravy na restaurování a pozlacení bočních oltářů (2013).

24.2. 2013 byla podepsána smlouva mezi církví a státem. Majetkové narovnání umožní rozvíjet službu církve – jako budování hospiců, péče o nemocné, umírající, o národní a kulturní dědictví a vzdělávání.

28.2. papež Benedikt XVI. odstoupil ze svého úřadu z důvodu úbytku fyzických a duševních sil. V úřadě byl 8 let. 12.3. začalo konkláve, volba papeže. 115 kardinálů je odděleno od okolního světa a rozhoduje se o novém papeži. 13.3. v 19.07 hodin se objevil bílý kouř, znamení toho, že papež byl zvolen. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 19. března byl potom uveden do úřadu.

Před Květnou nedělí se uskutečnilo setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově. Motto: „Jděte a získejte za učedníky všechny národy.“ Celý květen se v našem kostele konají májové pobožnosti – vždy ve středu a v neděli.

2.6. jsme slavili Slavnost Těla a krve Páně. Letos hodně pršelo, proto jsme byli nuceni zůstat v kostele.

16.6. jsme uspořádali dětský den u příležitosti svátku spolupatrona naší farnosti sv. Víta, patrona a ochránce dětí a mládeže. Před kostelem začínají soutěže dětí, které jsou potom vyhodnoceny při táboráku na faře.

23.6. slavíme ve farnosti 1. sv. přijímání. Letos poprvé přistoupilo ke stolu Páně 8 dětí. Děti byly dobře připraveny. V sobotu proběhla první svátost smíření. Slavnost pak začala průvodem dětí a rodičů od fary do kostela, kde byla za děti sloužena mše svatá. Po mši svaté následovalo nezbytné focení a na faře pak děti ještě obdržely upomínky na jejich velký, slavný den.

7.7. jedem na pouť ke „Svaté.“ Oslavujeme 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Je krásné počasí, hlavním celebrantem a kazatelem je P. Pavel Šenkyřík od sv. Augustina v Brně.

10.8. slavíme hodovou mši svatou, která je obětována za naše stárky.

1.9. tu máme opět po roce farní den, kdy se promítají obrázky ze života farnosti. Hrála a zpívala cimbálová muzika Eliška a mužáci z Pohořelic. Pro děti byl připraven skákací hrad, připraveno bylo jako vždy kvalitní občerstvení.

8.12. přichází do našeho kostela sv. Mikuláš, aby obdaroval děti. Předtím nechybí tradiční pohádka.

17.12. se konal v odpoledních hodinách v našem kostele adventní koncert pro děti, který si připravila Musica Animae.

25.12. má pro nás připravený vánoční koncert naše skupina „Pokaždé jinak.“ Opět krásný zážitek!

27.12. v sále KD zahráli naši divadelníci a nadšenci příběh o narození Ježíška, „živý betlém.“ Poté následovalo žehnání a košt svatojanských vín.

Z duchovního života: z vody a Ducha svatého se narodilo 12 dětí, věrnost a lásku si přísahaly 3 manželské páry, ve společenství víry, naděje a lásky se rozloučilo 11 farníků.