Dny 8. a 15. července 1917 zůstanou pro farníky Uherčické památnými, nezapomenutelnými. Konána totiž řídká a ve zdejší farnosti dosud nebývalá slavnost se slávou nevídanou – totiž prvotiny pp. P. Jana Fröhlicha a P. Václava Hlavičky, zdejších rodáků. Již uvítání jich dne 5. července bylo velkolepé. K upozornění místního faráře vypraven ověnčený kočár pro novokněze a dva ověnčené žebřinové vozy pro členky omladiny oděné v národních krojích a v čele jich jel na ověnčeném koni v kroji předseda Omladiny Karel Fojtík do Vranovic na nádraží. Zde jedna členka při vystoupení z vlaku (Helenka Anšlágová) je uvítala a kytice jim podala. Místní farář (jeli ponejprv po novém mostě) s průvodem nepřehledným spolkem hasičů uvítal je u brány postavené k jich poctě naproti soše sv. Jana Nepomuc.
A což teprv o prvotinách samých. V slavnostní háv zahaleny celé Uherčice, všechna děvčata od těch nejmenších až do nejdospělejších v bílých šatech s věnečkami na hlavě vedly za účasti okolních důst. pánů silnicí májkami vysázenou do chrámu Páně. Účast lidu z okolí byla tak veliká, jaké Uherčice neviděly a snad nikdy viděti nebudou. Kostel prostorný byl v pravém slova smyslu namačkán a ještě tak veliké množství bylo a musilo zůstati venku. Slavnostním kazatelem při prvotiných P. Jana Fröhlicha byl místní farář a děkan Frant. Segeťa, při prvotinách P. Václava Hlavičky P. Mečíř z řádu Redemptoristů z Brna. Kéž onen krásný den nikdy nevymizí z paměti novokněží, ať jsou hodnými kněžími k ozdobě církve sv. a své rodné farnosti.