Ve dnech 10.-12. března konáno ve zdejší farnosti triduum dp. Jos. Jandou z koleje OD. Redemptoristů z Brna se skvělým výsledkem. Svátost pokání přijalo 853, komunikantů 1615. Při sv. zpovědi s nevšední ochotou a horlivostí vykonávali Bp. Jos. Cejpek, farář z Nosislavi a bp. Jan Kycl z Velkých Němčic. Deo gratias!

Dne 28. června 1914 úkladným způsobem zavražděni Nejjasnější arcivévoda František Ferdinand z Este s chotí Žofií. Vznešený arcivévoda dlel v Sarajevě na manévrech. Nejdůst. bisk. Konzistoři navrženo, by ve všech kostelech po celou hodinu bylo vyzváněno. Vrahem byl 19letý Srb Princip, gymnazista 8. třídy z Grahova, který vražedné výstřely vypálil z browningu na roku Appelova nábřeží a třídy Františka Josefa.