L.P. 1982 – 2. část

Sv. Otec Jan Pavel II. Stále cestuje. V prvních měsících letošního roku podnikl svou druhou cestu do Afriky. Ve výročí dne, kdy na něj byl spáchán atentát – 13. května 1982 – jel do Fatimy v Portugalsku poděkovat Panně Marii za záchranu svého života. Je politováníhodné, že při této příležitosti byl nový pokus o jeho usmrcení španělským knězem, který jej chtěl probodnout dýkou. Avšak osobní stráž sv. Otce v tom zabránila.
Koncem května a začátkem června je sv. Otec v Anglii. Získal si svou návštěvou celý anglický národ. Jeho návštěva jistě hodně přispěla ke sblížení a možná brzké spojení anglikánské církve s církví katolickou! Ve Fatimě sv. Otec Jan Pavel II. Znovu zasvětil celé lidstvo Neposkvrněnému srdci Panně Marii. Toto zasvěcení jsme prožívali i v naší uherčické farnosti. Kéž naše Nebeská Matka, která se v poslední době zjevuje na mnoha místech, přinese konečně mír, pokoj, klid a spokojenost naší rozbouřené době!
Sv. Otec Jan Pavel II. V měsíci červnu odjel na dvoudenní návštěvu do Argentiny a na jednodenní návštěvu do Švýcarska.
27. června 1982 oslavili jsme v našem farním chrámu Páně jednak výročí patrona kostela ochránce farnosti sv. Jana Křtitele, pak ukončení školního roku v kostele a slavnost I. sv. přijímání dětí. Prvokomunikantů bylo 19. U sv. svátostí byli rodičové, kmotrové, příbuzní a farníci. Celkem bylo podáno 161 sv. přijímání. Byl to den posvěcení naší farnosti!