V návaznosti na pastýřský list brněnského biskupa Pavla Konzbula „O povolání“ přinášíme k využití tematickou „Modlitbu za povolání“ podle papeže Benedikta XVI.

Modlitba za povolání

Nebeský Otče,
prosíme, dej, ať v našem společenství povstanou nová kněžská povolání,
která by udržovala živou víru a střežila památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova, otcovským vedením
a udílením svátostí, jimiž nás neustále obnovuješ.

Prosíme, povolej z našeho středu a z našich rodin
služebníky tvého milosrdenství, kteří by skrze svátost smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Obnov všechna duchovní povolání v naší diecézi a dej,
ať jsme všichni věrni svému poslání jít do celého světa a hlásat tvoji radostnou zvěst.
Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/621/22 ze dne 1. 12. 2022

www.biskupstvi.cz