Modlitba za rodiny:

Bože Stvořiteli,

při vtělení jsi umístil svého Jednorozeného Syna, našeho Spasitele, do rodiny.

Ne do ledajaké rodiny.

Do rodiny na okraji, jaké je tak snadné přehlédnout.

Do rodiny z Nazareta, která nenašla místo v hostinci

a musela prchat před utlačovateli a vrahy.

Do rodiny, která musela uprostřed noci vstát a uprchnout do Egypta.

Milující Bože, bylo tvou vůlí, že si tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš vybral

ty nejubožejší a nejopuštěnější a z nich si vyvolil své nejbližší spolupracovníky a posly.

Právě tak jako jsi ty, Pane Ježíši, slyšel jejich prosebné hlasy a viděl jejich nesnáze,

pomáhej nám slyšet jejich prosebné hlasy a viděl jejich nesnáze.

Daruj nám milost obrácení.

Dej nám oči a uši, abychom viděli a slyšeli rodiny, které trpí v důsledku klimatické změny,

jejichž pole se změnila v poušť, jejichž živobytí ohrožují vedra, stoupající hladiny a hurikány.

Kéž nám tvůj Svatý Duch dá odvahu a milost úsudku.

Pomáhej nám jednat, jednat prorocky.

Dej nám slova, abychom doprovázeli druhé v jejich ekologickém obrácení.

Pomáhej nám být nástroji tvého pokoje,

abychom byli tvýma rukama a nohama,

v našem světě, v našich státech, v našich regionech,

v našich společenstvích, v našich sousedstvích a sami v sobě.

Rozvíjej a opravuj dar, který jsi nám dal, jako jediné rodině obývající společný domov.

Neboť ty jsi Emmanuel, Bůh s námi.

Amen.

jáhen Clayton Nickel, LSM duchovní konzultant, Laudato Si’ Animator of Animators, Washington DC, United States of America