Vstoupili jsme do měsíce května, který je tradičně zasvěcen Panně Marii. Je to příležitost k obnovení lásky, kterou bychom měli vyznávat ženě, kterou si Bůh vyvolil za pozemskou matku svého Syna, Ježíše Krista.

Na základě své role být matkou Božího Syna z Božího vyvolení byla počata bez poskvrny prvotního hříchu, a díky věrnosti svému synovi byla korunována královnou nebe a země. Všechno, co Marie řekla a udělala, vede ke Kristu. Církev ve své moudrosti žádá své děti, aby se v tomto měsíci zvláště věnovaly Panně Marii a byly jí vděčné za její péči. Dalším aspektem, nad kterým je třeba se zamyslet a rozjímat, je skutečnost, že "je nejpokornější ze všech žen a je vzorem pro každého křesťana," jak to vyjádřil papež František.

“Máte pouze jeden vzor: Marii, ženu věrnosti. Když nedokázala pochopit, co se s ní děje, uposlechla. Jakmile se dozvěděla, co její sestřenice potřebuje, vydala se na pomoc. Utekla jako uprchlice do cizí země, aby zachránila život svého syna,“ uvedl během své promluvy k 20 tisícům mladých lidí, kteří se v dubnu 2014 sešli v argentinském Buenos Aires na regionálním setkání mládeže.

O několik let později, během katecheze 24. srpna 2021, papež František označil Marii za “prvního Ježíšova následovníka“ a připomněl, že “Panna Maria je zde, modlí se za nás, protože je naší Matkou.“

Panna Maria nám skrze Ježíše přiblížila nebe a její život je nejlepším důkazem, že je možné ho dosáhnout. Nejlépe to vysvětlil Svatý otec během promluvy při modlitbě Anděl Páně o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2022: “ Panna Maria nám ukazuje, že nebe je na dosah, pokud nepodlehneme hříchu, s pokorou se obracíme k Bohu a pomáháme druhým.“

Zdroj: CNA

www.cirkev.cz