Na Zlatou sobotu 14. září se konala v Žarošicích tradiční hlavní pouť, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Cyril Vasiľ S.J., arcibiskup – sekretář Kongregace pro východní církve. Také naše farnosti se pouti zúčastnily. Velké Němčice opět přivezly sochu Panny Marie, kterou ve večerním průvodu se sochami nesli krojovaní, letos v čele s Otcem Petrem, rovněž v kroji. Zrána vyrazili rovněž pěší poutníci z obou farností, ke kterým se přidal i nový pan kaplan O. Vojtěch Zahrádka.
Fotky najdete v Galerii.