Ani v tomto roce jsme nechyběli na Zlaté sobotě v Žarošicích. Někteří farníci vyrazili auty, někteří se na pouť vydali na kolech, malá skupinka šla pěšky, jiní zase využili autobusu, ve kterém jeli především krojovaní se sochami. Tentokrát se autobusem vezla nejenom socha Marie z Velkých Němčic, ale také socha Panny Marie z Uherčic. Autobus přijel na místo krátce před 16. hodinou. To už byli přítomni i pěší poutníci. Vše se připravilo, nachystaly se sochy, jejich nosiči, a tak se náš průvod vydal směrem ke kostelu. Poté, co byly sochy dopraveny před hlavní pódium, byl chvíli čas k malému občerstvení. A to už se blížila slavnostní mše svatá, která začínala v 18.00.

Letos byla v Žarošicích zvlášť velká sláva, protože pozvání na hlavní mši přijal apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo. Otec arcibiskup nás povzbudil, abychom následovali Pannu Marii, i svatého Josefa v jejich odhodlání plnit Boží vůli. Po mši následoval již tradiční průvod se sochami, kterých jsme napočítali celkem 26.

Prožili jsme tak krásný den. Bůh dopřál nádherné počasí, my jsme načerpali potřebné milosti u Boží Matky, a večer jsme byli zase zpátky doma. Bohu díky!