I v tomto roce (2022) jsme vyrazili na pouť do Žarošic. Hlavní slavnost se konala v sobotu 10. září v 18.00 za přítomnosti hlavního celebranta pražského biskupa Zdeňka Wasserbauera. Někteří farníci z Uherčic a Velkých Němčic se vydali na pouť pěšky, většina vyrazila auty, a někteří využili možnosti autobusové dopravy, která byla pospoužila mimo jiné i pro přepravu obou našich mariánských soch. S napětím jsme sledovali počasí, které se nevyvíjelo zrovna nejlépe. Po příjezdu do Žarošic ale slabě sprchlo a navzdory ne právě ideální předpovědi počasí se mraky rozestoupily, vysvitlo sluníčko a mohli jsme prožívat krásné odpoledne, potom bohoslužbu i průvod, ve kterém bylo možné vidět 30 mariánských soch, mimo jiné i ze Slovenska, protože Slováci se pravidelně zúčastňují této pouti. Celá slavnost potom byla zakončena požehnáním, a to jsme se už potom vraceli k autobusu, který potom využili i pěší poutníci. Domů jsme se vrátili před 22. hodinou a byli jsme rádi, že jsme se mohli pouti zúčastnit. Bohu díky za nádherný den a požehnání, které jsme si domů přivezli, spolu s krásnými zážitky z celé pouti.