V těchto dnech vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha řeholnice Brieg McKenny s názvem Zázraky se opravdu dějí. Knihu o 129 stranách přeložila Marcela Koupilová, vydalo KN 2016.
Řeholní sestra Briege McKenna se narodila v roce 1946 v severním Irsku. Několik let trpěla artritidou, ze které byla zázračně uzdravena. Sama potom dostala dar uzdravování, kterému se zpočátku hodně bránila. Dnes slouží tímto darem, jezdí po celém světě, hodně se věnuje kněžím a jejich formaci. Kniha je velkým povzbuzením, svědectvím o zázracích a Boží moci. Briege také připomíná důležitost modlitby, křtu v Duchu svatém, i uzdravující moc eucharistie. Na závěr knihy v doslovu zazní svědectví spoluautora, jáhna Henryho. Henry byl dříve závislým na alkoholu a díky přímluvné modlitbě sestry Brieg byl ze své závislosti uzdraven a vysvobozen. O devět let později se potom Henry stal ženatým jáhnem. A jak zní poslední věta jeho svědectví a celé knihy? To není těžké uhodnout: Zázraky se opravdu dějí.