Ve středu 1. září 2021 jsme ve Velkých Němčicích společně s dětmi, jejich rodiči i dalšími farníky slavili první dětskou bohoslužbu v novém školním roce. Na mši svatou přišlo asi 40 dětí. Otec Petr všechny přivítal a připomněl, že první mše svatá v začínajícím školním roce je moc důležitá. Jednak proto, že přicházíme ještě poděkovat za prázdniny, ale také proto, že přicházíme poprosit o Boží pomoc do nového školního roku. (Některé z dětí také proto využily příležitosti ke svátosti smíření před bohoslužbou, aby vstoupily do nového začátku s čistým srdcem).

Po dlouhé době nás provázely nejen varhany, ale také Dominikova kytara, a tak jsme si s chutí zazpívali rytmické písničky, určené ke mši. Po evangeliu se ještě pan farář vrátil krátce k prázdninám a ptal se dětí, kde byly, jaká místa navštívily apod. A potom už byla řeč o škole. Děti si zapamatovaly povzbuzující bojový pokřik do školy z loňského roku, a pak už přišli ke slovu hrdinové nového školního roku, tedy naši prvňáčci. Celkem jich přišlo šest. Děti se nejdříve všem v kostele představily a otec Petr je trochu vyzpovídal: jak děti prožívaly první den ve škole, jestli něco dostaly na uvítanou, jak se jim líbí třída, jak se jmenuje paní učitelka, jak se jim ve škole líbilo atd. Prvňáčci byli spokojení, dokonce přímo nadšení ze školy, což jim zcela jistě přejeme. Potom jim pan farář za všechny popřál samé jedničky, a aby se jim ve škole líbilo. Poté přišlo na řadu žehnání aktovek, kterých se sešlo celkem 13.

Na konci bohoslužby byly děti seznámeny s novou celoroční soutěží a také s novým Pozorňáskem a Hodňáskem. Pozorňásek je tentokrát zajíček a Hodňásek je veliký tuleň. Tuleň dostal jméno Pepa, a protože to byla Kačka, která uhodla, že Hodňásek bude tuleň, odnesla si ho jako první domů.

Mše svatá byla krásná, a od příště bude následovat ještě několik katechezí pro naše kandidáty, kteří se připravují na 1. svaté přijímání. To nás bude čekat v září a už se všichni moc těšíme!