Kněz, který neslaví mši na památku Večeře Páně, se jako obvykle v tento den místo toho modlí nešpory.
 Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy s jedním nebo dvěma přisluhujícími.
 Tuto mši je možné slavit na kterémkoli vhodném místě.
 Vynechává se mytí nohou.
 Pro jeho specifikou podobu je vhodné použít římský kánon.
 Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum zůstává v hlavním svatostánku. Oltář se odhalí jako obvykle.
 Kněží mohou obnovit své kněžské závazky po evangeliu či homilii; pokud se modlí nešpory, mohou obnovu slibů zařadit před kantikum Panny Marie.

P. Petr bude sloužit mši svatou v 17.00. Kdo chce, může se duchovně připojit.