Jednoho Žida sklátí na ulici infarkt. Shodou okolností šel kolem kněz, který poklekl před umírajícím a zeptal se ho, jestli je křesťan. Žid se na kněze zmateně podíval. "Věříš ve svatou Trojici? Věříš, že Bůh je jeden ve třech osobách?" naléhal kněz. "Ach Bože!" zanaříkal postižený. "Právě teď! Já tady umírám a on mi dává matematické hádanky!"

Jeden židovský mladík říká svému kamarádovi: "O této neděli budu pokřtěn." "Cože? To nemyslíš vážně! To se tvůj otec, který byl po celý život pravověrným židem, obrátí v hrobě!" rozčiluje se kamarád. "Můj bratr bude pokřtěn o týden později, takže otec bude ležet zase hezky na zádech!"

Zbožný žid se modlí a stěžuje si Hospodinu: "Bože, představ si, co se stalo. Můj syn se stal křesťanem!" A z nebe se najednou ozval hlas: "To mi povídej, můj taky!"

Starý žid Kohn si v obrazové galerii prohlíží Rembrandtův obraz Narození Páně. Přitom si jen tak pro sebe říká: "Ti křesťané jsou fakt divní. Na pořádné šaty nemají, spí ve chlévě, ale hlavně, že se musí nechat namalovat od Rembrandta."

Bohatý americký turista si v Jeruzalémě objedná taxík a nechá se vozit po nejznámějších historických památkách města. Po několika hodinách se potom ptá taxikáře: "Už jsme viděli skutečně všechno?" "Myslím, že už jsme všechno viděli," odpovídá taxikář. "To není možné, přece by tu někde ještě měla být nějaká stavba, kde židé naříkají a pláčou. Rychle mě k ní ještě zavezte!" "Jak si přejete, pane," odpověděl taxikář a zavezl turistu k daňovému úřadu.

Židovský obchodník Ábeles umírá a kolem jeho lůžka je shromážděná jeho rodina. Nejdříve se ptá po své ženě: "Jsi tu, Sáro?" "To víš, že jsem u tebe!" "A můj syn Benjamín je tady také?" "Ano tatínku, já jsem zde také." "A tvoje žena?" "Ta je také tady, tatínku." "A kdo teď proboha prodává v našem krámě?"

Za rabínem přichází židovský mladík a prosí o radu. "Mám se oženit nebo ne? Tatínek nevěsty je vážený a moudrý muž." "V tom případě se ožeň," radí rabín. "Ale nevěsta je pěkně ošklivá." "Tak to se nežeň." "Jenže ona by dostala jako věno půl milionu." "To se potom ožeň." "Jenže ona taky pěkně kulhá!" "V tom případě se nežeň." "Tak co mám vlastně dělat?" zlobí se ženich. "Víš co, dej se pokřtít." "Pokřtít? A proč?" "Ať se s tebou trápí farář, a ne já!"

Katolický kněz potká rabína a povídá: "Ty, rabíne, dnes jsem měl sen, kdy jsem se octil v židovském nebi. Všude plno lidí, všude byl cítit česnek, samý smrad a zápach, samý křik a rámus - prostě nedalo se to vydržet." Rabín mu na to povídá: "Také jsem měl sen. Ocitl jsem se v katolickém nebi. Všude kolem jsem viděl plno krásy, všude ticho a božský klid, cítil jsem nebeskou vůni - ale nebyli zde žádní lidé."

Děda přijde ke zpovědi a přiznává se: “Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho Žida.“ “Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry.“ “Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.“ “Nóó... to už tak pěkné nebylo, ale to není velký hřích.“ “To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říct, že válka skončila?“