Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017 významné životní jubileum.
Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý 31. ledna 2017 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. V den svých narozenin v neděli 5. února 2017 bude slavit mši v 10.30 hodin.
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení.
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm) a od roku 1992 je jejím generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem. V Jubilejním roce 2000 jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. P. Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti". Při příležitost 225. výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.
Letos oslaví Mons. Jiří Mikulášek ještě jedno jedinečné jubileum - dne 15. srpna 2017 uplyne dvacet pět let ode dne, kdy ho brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval generálním vikářem brněnské diecéze.
Jiří Mikulášek je také autorem několika knih (Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteřiny (2000), Sejdeme se v nebi (2003), Přichází král (2005), Sešívané srdce (2007), Někdo tě má rád (2015), v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu. Ve studiu Radia Proglas namluvil také CD nazvané Ke tvé chvále zpívám, které doplňují další příběhy a malá životní ohlédnutí. (převzato z www.biskupstvi.cz)