25. června oslavil pan jáhen Josef Havlát kulaté životní jubileum, kdy si připomněl 20. výročí jáhenského svěcení. K tomuto jubileu vyprošujeme panu jáhnovi hojnost Boží milosti, požehnání, zdraví a síly a všechny ostatní dary, potřebné k vykonávání jáhenské služby v našich farnostech.