20. července 2016 oslaví náš pan kostelník Zdeněk Frank ve Velkých Němčicích krásné 85. narozeniny. Toto jubileum jsme oslavili při nedělní mši svaté 17. července, kdy paní Růženka Samsonová jménem všech farníků poděkovala panu kostelníkovi za jeho vzornou a obětavou službu, mimo jiné i za to, že v našem kostele ledacos vylepšil. Samozřejmě, že nechybělo přání Božího požehnání a pevného zdraví do další služby. Panu kostelníkovi byla předána kytice krásných květů a také dárkový koš. Pan kostelník potom poděkoval všem za jejich přání s tím, že kytici nechá v kostele jako dar Panně Marii. Nakonec ještě otec Petr pronesl pár slov o tom, že služebníci v kostele, jako jsou varhaníci, kostelníci a další, jsou „nedostatkovým zbožím“, protože se jedná o službu časově náročnou a odpovědnou, a ještě také popřál panu kostelníkovi Boží požehnání a hodně zdraví a síly do další služby. V zákristii potom ještě oslava chvíli pokračovala, nechyběl ani přípitek šampaňským, které oslavenec přinesl. Mezi dárky, které jubilant obdržel, byl mimo jiné i nádherný hrníček s nápisem „Nejlepší kostelník.“