V sobotu 29. prosince uspořádala naše farnost živý betlém v sále KD. Krátce po 18. hodině, poté co P. Petr všechny přivítal a také poděkoval všem hercům i zpěvákům, se začal za rekordní účasti rozvíjet známý betlémský příběh. Příběh začal zvěstováním Marii a zjevením anděla Josefovi ve snu, pak se objevili na scéně pastýři, kteří spali v noci u ohně. Poté co Josef a Maria dorazili do Betléma, kde Maria porodila Ježíška, opět se objevili na scéně pastýři už se svými dárky. Samozřejmě, že nemohli chybět ani tři králové se svými královskými dary. Také přišly tři báby kořenářky, z nichž každá měla pro Ježíška také malý dáreček v podobě léčivých bylin. Jakmile všichni popřáli Marii a Josefovi a poklonili se narozenému Mesiáši, všichni si nakonec s chutí zazpívali koledu „Narodil se Kristus Pán“. Když se herci uklonili a sklidili zasloužený potlesk, na jeviště se dostaly děti, aby si prohlédly Ježíška, kterého letos „zapůjčili“ manželé Hruškovi. Díky hercům, zpěvákům, technikům, kulisákům i dalším se představení vydařilo a moc se líbilo.
Potom už čekala druhá část večera – žehnání a ochutnávka vín. K tomu někteří přinesli chléb, housky, pomazánky, salám a další dobroty. Nechyběl ani punč či svařák. Vína byla skvělá stejně tak, jako atmosféra v sále. Díky všem, kdo tento večer pomohli připravit!