27. prosinec patří jako již tradičně v naší velkoněmčické farnosti živému Betlému a zároveň také koštu a žehnání vína a pokrmů. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2016, kdy si pro nás naši přátelé a kamarádi pod vedením zkušeného režiséra Pavla Nečase připravili divadelní představení o narození Ježíška. Představení začalo krátce po 18. hodině za hudebního doprovodu Pavla Šabaty a zpěvu našich zpěvaček, které k divadelní hře zpívaly koledy. Divadlo začalo scénou zvěstování, potom se Josef dověděl od anděla, jak se věci mají, pak se už objevili na scéně pastýři, kteří si přichystali pro Ježíška své dary. To už Ježíšek ležel v jesličkách, přišli se poklonit pastýři i tři králové, své dárky přinesli i další dobří lidé, jako například bába kořenářka. Ježíšek se měl čile k světu, protože velkou část představení byl dost slyšet. Poděkování patří manželům Hruškovým za zapůjčení Ježíška a samozřejmě všem hercům, muzikantům i zpěvákům, kulisákům a dalším. Herci byli odměněni potleskem, a tou největší odměnou byl zcela jistě plný sál malých i velkých diváků. Po krátké přestávce požehnal otec Petr svatojánská vína i pokrmy a podvečer se tak přehoupl do druhé části programu. Díky všem, kdo se o příjemný podvečer zasloužili, i těm, kdo přijali pozvání.