Živý betlém se letos skutečně vydařil. Však všichni herci – malí i velcí – dlouho cvičili, a poctivě se připravovali na dlouho očekávané představení. Představení se konalo 27. prosince v 17.00 v sále KD ve Velkých Němčicích. V sále bylo plno, nestačily ani židle, někteří museli dokonce stát. Naši ochotníci si tentokrát připravili novou hru o betlémských událostech, která trvala o něco déle než obvykle – a bylo to ku prospěchu. Mnohokrát během představení sklidili malí i velcí herci zasloužený aplaus. Prostor byl výborně ozvučen, takže všechny dialogy i monology byly velmi dobře slyšet. Nechybělo ani zapojení se našeho sboru, který hru doprovodil písničkami a koledami. Na konci představení zaznělo ještě poděkování všem – od techniků, zpěváků, přes herce a organizátory. Všem skutečně patří velké Pán Bůh zaplať. Poté, co byly odneseny kulisy a rekvizity, bylo na stolech nachystáno víno k požehnání a něco dobrého k jídlu. Celý večer byl tak zakončen popovídáním a zastavením se s přáteli nad sklenkou požehnaného svatojánského vína.