Ve středu 27. prosince 2023 se podařilo připravit představení živého betléma v sále KD ve Velkých Němčicích, a to především díky obětavým farníkům. Malí i velcí ochotníci se dlouho připravovali a zkoušeli, aby v 17. hodin před zcela zaplněným sálem zahráli to, co si pro přítomné připravili. Nejdříve pan farář všechny přivítal a připomněl, že letos je to 800 let, kdy poprvé v dějinách svatý František přišel s myšlenkou živého betléma. A potom už představení začalo za doprovodu vypravěčů Jany a Víti a našeho sboru. První scéna nás zavedla do Nazareta k příběhu zvěstování, kdy k Marii přišel archanděl Gabriel, aby jí oznámil radostnou novinu, že právě ona bude matkou Mesiáše. Poté už Maria a Josef byli na cestě do Betléma. Samozřejmě, že nechyběli pasáčci, tři králové, Herodes, ani obyvatelé Betléma, kteří pro Marii a Josefa neměli místo.  Jednotlivé scény byly doprovázeny koledami a vánočními písněmi. Vše potom vyvrcholilo narozením Ježíška a klaněním králů, kteří přinesli své dary. Na závěr si všichni s chutí zazpívali tu nejznámější a nejkrásnější koledu „Narodil se Kristus Pán.“ Pak ještě pan farář poděkoval všem hercům, tvůrcům a organizátorům, požehnal vína i pokrmy, které lidé přinesli, a to už následovala „volná zábava.“ Divadlo se moc podařilo. Prožili jsme tak pohodový a pokojný večer. Velké poděkování patří všem, kdo se jakkoliv zapojili, a také režisérce Radce a Víťovi, kteří byli hlavními tahouny.