Vzhledem k omezení pohybu na veřejnosti je možné pouze přenášet bohoslužby on-line, na kterých mohou být kromě celebranta přítomní ještě kostelník, varhaník a technik přenosu.  Na svatbách a pohřbech může být v současné době přítomno maximálně 10 osob.

Přímé přenosy budou probíhat v sobotu a v neděli z farního kostela ve Velkých Němčicích prostřednictvím odkazu z farních stránek: adresa www.paxvobis.cz. V sobotu ještě v 19.00, po změně času potom již v 18.00, v neděli vždy v 11.00.

Ve všední dny bude otec Petr sloužit bohoslužby soukromě vždy v 17.00 na Vámi nahlášené úmysly. V neděli úmysl mše svaté z Uherčic bude sloužit P. Pavel v 9.00.

V případě potřeby volejte:

Farní úřad Velké Němčice 519417229

Mobil na P. Petra 723267153