Prázdniny každý rok přinášejí kromě dnů odpočinku také přesuny kněží v diecézi. Právě letní měsíce umožňují, aby se nový duchovní správce mohl trochu seznámit se svými farníky a připravit se na začátek školního roku, kdy začíná většina pravidelných pastoračních aktivit.

„Změny v ustanovení kněží nejsou samoúčelné, nejsou to „změny pro změny“, vysvětluje generální vikář brněnské diecéze Mons. Pavel Kafka. „Vše je vedené pastoračními potřebami farností celé diecéze a s využitím charismat jednotlivých duchovních tak, aby byl kněz co možná největším obdarováním pro věřící, kterým má sloužit. Jedná se o proces rozlišování a vzájemného naslouchání. Změny v ustanovení také souvisejí s mnoha nejrůznějšími skutečnostmi - každoroční svěcení nových kněží, nemoc nebo úmrtí kněží, kteří byli v aktivní službě, přechod z kaplanské role do služby faráře apod. Nezanedbatelnou skupinou jsou také kněží, kteří o změnu působiště požádali sami nebo to vyžaduje pastorační situace.“

„Naše diecéze stejně jako i ostatní diecéze v Evropě zažívá trend stárnutí a úbytku kněží. Letos byl pro naši diecézi vysvěcen pouze jeden novokněz. Myslím, že je to výzva mimo jiné k tomu, aby mnoho činností, které doposud dělali kněží, převzali laici, a to jak z řad dobrovolníků, tak i formou zaměstnání na plný úvazek,“ říká Pavel Kafka. www.biskusptvi.cz