V rámci prázdninových přesunů kněží dostane jihomoravská metropole nového děkana a katedrála sv. Petra a Pavla nového faráře. Dlouholetý brněnský děkan Václav Slouk, který tuto službu zastával od roku 1999, předá tuto službu svému nástupci P. Vladimíru Záleskému, který byl roku 2002 farář ve Žďáru nad Sázavou II.. Václav Slouk byl 26. června zvolen proboštem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, slavnostně bude uveden do úřadu 14. září v 17.30 hodin v katedrále. P. Tomáš Koumal, který byl od roku 2016 farářem u katedrály sv. Petra a Pavla se bude po prázdninách stěhovat do Hodonína, kde bude farářem a současně děkanem hodonínského děkanství. Tam vystřídá dosavadního faráře a děkana Josefa Zouhara, který zde byl farářem od roku 1989, děkanem od roku 1999 a na podzim zde oslaví své 80. narozeniny. Novým farářem na Petrově se stane P. Pavel Šenkyřík, který je současně biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi. www.biskupstvi.cz