Brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. bude při slavnostní bohoslužbě ve čtvrtek 14. září 2023 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně instalovat nové představené i nové kanovníky Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně založené 7. března 1296.

Novým proboštem kapituly byl zvolen Mons. ThLic. Václav Slouk, prezident Diecézní charity Brno, farář v Brně-Komárově a dosavadní II. prelát kapituly. Děkanem kapituly byl zvolen kanovník R. D. ThLic. Petr Šikula, farář v Brně-Líšni a exc. administrátor v Brně-Nové Líšni.

Novými kanovníky brněnský biskup Pavel Konzbul jmenoval:

R. D. Mgr. Marcela Javoru, faráře v Brně-Komíně
Mons. Františka Koutného, děkana rosického děkanství a faráře v Troubsku
R. D. ICLic. Mgr. Jana Nekudu , faráře ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátor ve farnostech Černá Hora a Dlouhá Lhota, soudce Diecézního církevního soudu