Jako již tradičně se děti z Uherčic na svátek sv. Štěpána po mši svaté sešly, aby navštívily naše nemocné farníky a potěšily je zazpíváním koled. K přání požehnaných Vánoc přidaly i malé přáníčko vytvořené dětmi ve škole.
Odpoledne jsme se pak vydali do hustopečské nemocnice se stejným záměrem - potěšit nemocné, kteří Vánoce musí trávit mimo domov, koledami. Personál i pacienti nás přijali moc mile, někteří pacienti si s námi dokonce zazpívali. Světlo v očích pacientů a jejich vřelé úsměvy jsou pro nás krásným zážitkem.