Stalo se už tradicí, že se po mši sv. v Uherčicích sejdou děti a obcházejí naše blízké nemocné, aby jim zazpívaly koledy a popřály požehnané Vánoce. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Díky patří Leničce Fröhlichové, která i letos s dětskou scholičkou nacvičila krásné koledy, které nám zkrášlují každou mši. Jako každý rok jsme se v čele se scholičkou vydali do nemocnice v Hustopečích, abychom zazpívali nemocným a alespoň na chvíli je povzbudili v jejich nemoci. Ošetřovatelská lůžková část se letos rozrostla o další oddělení, a tak jsme mezi nemocnými strávili více než hodinu. Děti v každém pokoji zazpívají koledu, rozdají drobné dárky a přáníčka a nakonec na chodbě společně se sestrami zazpíváme Narodil se Kristus Pán. Věřím, že tato tradice na svátek sv. Štěpána obohatí nejen lidi, kteří jsou nuceni trávit Vánoce mimo domov, ale i nás ostatní.