Nedávno se papež František vyjádřil k tomu, když člověk vzhledem k těžké současné situaci nemůže ke svátosti smíření. Při promluvě před několika dny papež František řekl tato důležitá slova: „Mnozí mi říkají: Otče, kde mohu najít kněze, zpovědníka? Vždyť nemohu vycházet z domu.“ Udělejte, co říká katechismus. Je to velmi jasné. Když nemáte možnost jít za knězem a vyzpovídat se, mluvte s Bohem, on je váš Otec. Z celého srdce jej proste za odpuštění, vyslovte před ním svou lítost. Slibte mu: Jak to bude možné, později se vyzpovídám, ale prosím, odpusť mi už nyní. A okamžitě obdržíte opět Boží milost. Jak nás učí katechismus: Sami můžete obdržet Boží odpuštění, nemáte-li možnost setkat se s knězem. Dobře prožitý úkon lítosti a naše duše se znovu stane bílou jako sníh.“