V pátek 24. května 2019 se konala již tradiční Noc kostelů. Naše velkoněmčická farnost se v tomto roce do projektu přihlásila vůbec poprvé – a nelitovali jsme!
Po několika deštivých dnech vykouklo sluníčko a pátek byl nádherným slunečným dnem. Možná také proto lidé využili této možnosti k procházce, ale také návštěvě našeho kostela. Noc kostelů začala mší svatou v 18.00, na kterou přišlo 60 – 70 věřících. A po mši svaté už bylo možné shlédnout promítání z historie kostela a farnosti, které připravil Petr Vaněk, mimo jiné i z archívu dřívějšího kněze P. Velíska. Především pamětníci si přišli na své a někteří smyčku fotografií shlédli hned několikrát, někteří se dokonce na starých fotografiích poznali. V zadní části kostela mohli zájemci nahlédnout do farní kroniky, která byla neustále v obležení. Koho by nelákaly staré texty, fotografie a vzpomínky kněží, které jsou v kronice zapsány.
Pro ty zdatnější byl připravený přístup na půdu kostela a nakonec do věže. Odměnou pro dospělé bylo ochutnání mešního vína, děti zase dostaly za svůj výstup do věže lízátko. Provoz ve věži měli na starosti hasiči, kteří se domlouvali pomocí vysílaček.
V kostele zatím preludovali skvěle na varhany naši mladí varhaníci Pavel Vaněk a Jakub Rozek. Jedním z vrcholů bylo vystoupení našeho sboru Pokaždé jinak. Nejdříve vystoupili se svými písněmi naši mužáci a potom přišli na řadu naši mladí. Noc kostelů u nás končila ve 20.00. Rozdalo se 160 pohlednic s upomínkovým razítkem. Vzhledem k tomu, že někteří si pohlednice nevzali, dá se předpokládat, že do kostela přišlo asi 200 návštěvníků i zájemců. Bohu díky se u nás Noc kostelů vydařila. Poděkování patří farní radě, všem brigádníkům a pomocníkům, všem kdo se zapojili, pomohli a také všem, kdo přijali pozvání.