Svatá Bernadetta pocházela z pyrenejské vesničky Lurdy na jihu Francie. Narodila se 7.ledna 1844 v chudé, početné, zbožné rodině. Její matka se jmenoval Luisa roz.Casteroptová, její otec František Soubirous pracoval jako mlynář. Když přišel o zaměstnání, živil se pouze příležitostnýma prácemi. Rodina brzy přišla o střechu nad hlavou a musela se přestěhovat do nevyhovujících prostor bývalého vězení.

Bernadetta prodělala v dětství choleru a následky této nemoci si nesla po celý život. Jako nejstarší ze všech sourozenců se musela starat o ostatní, a proto nastoupila do školy až ve dvanácti letech. Na vzdělávání však moc času neměla. Vedle věnování se dětem musela pást ovce, chodit na dříví. Její znalosti katechismu a nauky církve byly velmi malé. Bernadetta však byla velmi zbožná. Mívala u sebe růženec, který se pravidelně modlívala.

Při sbírání dřeva u massabiellské jeskyně u řeky Gavy se 11.2.1858 zjevila Bernadettě Panna Maria. Panna Maria se pak zjevila ještě osmnáctkrát mezi 11.2. až 16.7. V té době bylo Bernadettě pouhých 14 let.

Bernadetta o Panně Marii hovoří jako o „Paní“. Panna Maria se zeptala, zda jí chce udělat laskavost a přicházet za ní po 15 dní. Při jednom ze zjevení řekne Bernadettě: "Neslibuji ti, že budeš šťastna v tomto životě, ale ve druhém." Při 16. zjevení pak Panna Maria sdělí, že je Neposkvrněné Početí. Matka Boží chce prostřednictvím Bernadetty zvěstovat světu nutnost pokání a modlitby pro záchranu a uzdravení lidstva.

Zjevení v podstatě okamžitě vyvolalo velký zájem úřadů i církevních institucí. Především díky tomu, že se v jeskyni zjevení začaly dít uzdravení nemocných. Bernadettě zpočátku nikdo nevěřil. Dokonce ani vlastní rodina ani místní pan farář Peyramal. Bernadetta musí dokonce absolvovat několik výslechů, je jí zakazováno chodit k jeskyni. Postupem času však přibývají lidé, kteří jí doprovází za Pannou Marii k jeskyni zjevení. Při posledních zjeveních jsou jich již tisíce. Když pak Panna Maria prohlásí, že je Neposkvrněné Početí, uvěří v pravost zjevení i místní pan farář Peyramal a informuje biskupa. Poslední zjevení se odehrálo 16.7.1858.

V roce 1862 onemocněla Bernadetta těžkým zápalem plic. Přijala svátost pomazání nemocných, ale uzdravila se. Její zdravotní problémy však stále přetrvávaly. V roce 1866 vstupuje Bernadetta do kláštera milosrdných sester v Nevers nad Loirou, kde přijímá jméno Marie Bernadetta. V klášteře i přes svoje nemoci jako bylo astma, revmatismus, tuberkulóza kostí, rakovina kolena, sloužila Bernadetta spolusestrám jako pomocná ošetřovatelka a také jako pomocná sakristiánka.

16.dubna 1879 Bernadetta zemřela. Bylo ji pouhých 35 let. Pohřbena byla v neverském klášterním kostele Saint-Gildard v Nevers, kde její neporušené tělo spočívá až do dnešních dnů.

Blahořečená byla v roce 1925 a v roce 1933 byla svatořečená papežem Piem XI.

Svatá Bernadetta je patronkou pastýřů, nemocných. Mezi její atributy patří růženec, který nosila vždy u sebe a Panna Maria v lurdské jeskyni.

6.prosince 1854 vyhlásil papež Pius IX. dogma o neposkvrněném početí Panny Marie a dá se říct, že Matka Boží tento článek víry o čtyři roky později prostřednictvím Bernadetty potvrdila.

Čtyři roky od prvního zjevení Panny Marie potvrdil biskup v Tarbes mons. Laurence pravost těchto zjevení.

V Lurdech se během zjevení objevil zázračný pramen, který již mnoha lidem navrátil zdraví. Prokazatelně zde byli uzdraveni lidé z nemocí, na které je i současná věda krátká. Lurdy se ze zapadlé horské vesničky staly jedním z nejznámějších poutních míst celého křesťanského světa, kam každý rok putují milióny poutníků prosit Pannu Marii nejen o svoje zdraví.