Ke konci měsíce října začínají v naších luzích a hájích tradiční hony. Lovci a náhončí se vydávají na lov zvěře. A právě v tomto období, přesně 3.listopadu, se dříve slavil svátek svatého Huberta, patrona lovu, lovců, střelců.

 

Datum narození svatého Huberta není přesně známo (jedná se patrně o rok 655) a ani o jeho životě mnoho nevíme. Při mapování jeho životních osudů vycházíme především z legend.

 

Světec pocházel ze šlechtické rodiny z francouzské Akvitánie. Žil světským životem, mezi jeho záliby patřil především lov. Oženil se a jeho manželství bylo údajně šťastné. Dalo by se říct, že žil poměrně spokojeným životem.

 

Z ničeho nic však do života svatého Huberta zasáhla tragédie. Při porodu syna Floriberta zemřela jeho paní Floribana a světcův život se obrátil naruby. Hubert odchází do lesů, kde se snaží zapomenout.

 

Právě na Velký pátek spatří na lovu jelena, který měl mezi parožím zářící kříž a uslyšel hlas, který mu sděloval: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“  Tato událost na něj výrazně zapůsobí. Hubert objevuje duchovno a po náležité formaci se stává knězem a odchází hlásat křesťanství jako misionář, do ještě na půl pohanské dnešní Belgie, především do oblasti Arden. Po mučednické smrti svatého Lamberta je vysvěcen na biskupa a působí v Maastrichtu odkud pak přenáší svoje sídlo do Lutychu, kde zbuduje katedrálu, v niž uloží ostatky svého učitele a životního vzoru svatého Lamberta. Tento světec měl velký vliv na formování života svatého Huberta, dá se říct, že byl jeho duchovním otcem.

 

Životní vášeň, lov, však svatému Hubertovi zůstala a stala se mu osudnou. Při jednom z rybolovů se zranil a následkům zranění v roce 726 nebo 727 podlehl. Toto nám vypráví jedna z legend. Podle jiné verze zemřel svatý Hubert na následky zimnice. Byl pohřben v klášteře v Andin v Ardenách.

 

Svatek svatého Huberta dnes slavíme 30.května.

 

Bývá zobrazován jako biskup, lovec s jelenem a křížem, mezi jeho atributy patří jelen, kříž, roh, šípy.

 

Je patronem lovců, střelců, optiků, řezníků, soustružníků, kožešníků a také Arden a Lutychu. Je vzýván jako ochránce před psím kousnutím, vzteklině, hadím uštknutím. O světcovu přímluvu prosí i lidé mající strach před vodou.

 

„Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít branou zavržení. Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!“ Myslím, že tato slova svatého Huberta jsou aktuální i s odstupem 13 století.