Yearly Archives: 2019

Vztahy

Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom i v tomto vyprávění mohli uplatnit závěry pana doktora Piageta. Psycholog Piaget tvrdí toto: každý člověk ve svém životě prochází třemi stádii vývoje. Tato stádia on nazývá období pravidel, vzpoury a vztahů. A také nás bude zajímat, jestli tato tři…
více

První místo

Boží slovo nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo miluje otce, matku, děti, víc nežli mne, není mne hoden.“ Co to pro nás znamená? Že Bohu v našem životě má patřit první místo, jinak nebudeme hodní Boha. To je skutečně velký Ježíšův nárok. Jak to ale poznám, že mám…
více

Citáty o Marii

Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala se Matkou Boží, a tak se dostala do zcela jedinečné blízkosti Nejsvětější Trojice. (G. Amorth) Čistota přitahuje Ducha svatého do našeho nitra, jako ho přitahovala do nitra Mariina. (R. Cantalamessa) Učme se to od Marie, která je naším vzorem. Odevzdala…
více

Falešná pokora

[audio mp3="http://paxvobis.cz/wp-content/uploads/2019/08/22.-v-mezidobí.mp3"][/audio] 22. neděle v mezidobí C
více