Yearly Archives: 2019

Citáty o tichu

Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad nemohou vzít. (Sarah) Kdo se v tichosti nepostaví před Boha, ten si neuvědomuje svoje chyby. (Philippe) Hudba není ukryta v notách, ale v tichu mezi nimi. (Mozart) Modlitba znamená naslouchat Bohu, který k nám tiše promlouvá. (Sarah) Někdy vytvoří Bůh…
více

Sv. Terezie z Avily

U příležitosti památky sv. Terezie Veliké (15. 10.) uvádíme několik slov z jejího životopisu: Mnohokrát jsem zakusila, že není lepšího prostředku než svěcená voda, aby se zahnal ďábel a zabránilo se mu vrátit. Kdykoliv ji používám, zakouším velmi živou útěchu, jako nepopsatelnou úlevu, vnitřní slast, jež upevňuje mou duši. A není to žádný klam, ani…
více

Citáty P. Pia

U příležitosti památky P. Pia z Pietrelciny (23. září) předkládáme některé z jeho citátů: Nikdy není ztracený čas strávený k Boží slávě a pro spásu duší. Čím více budeš mít vroucnosti, tím více dostaneš lásky. Když je duše pokoušena, pak je to znamení, že je příjemná Pánu. Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je…
více

Citáty o Marii

Maria je opravdu mistrovským dílem Boží milosti. (R. Cantalamessa) Maria se prohlásila služebnicí Páně, stala se Matkou Boží, a tak se dostala do zcela jedinečné blízkosti Nejsvětější Trojice. (G. Amorth) Čistota přitahuje Ducha svatého do našeho nitra, jako ho přitahovala do nitra Mariina. (R. Cantalamessa) Učme se to od Marie, která je naším vzorem. Odevzdala…
více